Η Εταιρεία Leonidas μέσω της εταιρικής πολιτικής διασφάλισης ποιότητας η οποία συνεπάγεται αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής εγγυάται για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων.Συνεπώς, και με δεδομένο α) τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προϊόντων και β) το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της Εταιρείας δεν παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες αγορών (στις παρεχόμενες συσκευασίες προσφέρεται πάντοτε μη προκαθορισμένη ποικιλία προϊόντων Leonidas), επιστροφές των παραγγελιών που έχουν λάβει χώρα από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) γίνονται δεκτές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:1. Εφόσον ο πελάτης διαπιστώσει ότι τα προϊόντα προς παράδοση διαφέρουν από αυτά που είχε παραγγείλει (π.χ. μεγαλύτερη ή μικρότερη ή διαφορετική συσκευασία, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα κλπ).

2. Εφόσον η διαφορά διαπιστωθεί κατά την παραλαβή των προϊόντων.

3. Τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, χτυπηθεί, εκτεθεί σε ακατάλληλες συνθήκες λερωθεί ή κατ’ουδένα τρόπο αλλοιωθεί.

4. Εφόσον τα προϊόντα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εκδοθέντα παραστατικά και νομιμοποιητικά έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο, εγγύηση κλπ).

5. Εφόσον έχει προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόηση με την Εταιρεία, ενημερώνοντας για το προϊόν προς επιστροφή καθώς και την αιτία της επιστροφής.

6. Εφόσον ο πελάτης επικοινωνήσει με την Εταιρεία για την επιστροφή των προϊόντων άμεσα και σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη και του ευαίσθητου χαρακτήρα των προϊόντων, δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Υπό τις ως άνωθεν περιγραφόμενες προϋποθέσεις η διαδικασία της επιστροφής προϊόντων είναι η εξής: Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τη διεύθυνση παράδοσης με έξοδα που θα επιβαρύνουν το leonidas.com.gr, ενώ έχει συμφωνηθεί είτε (α) η επιστροφή του αντιτίμου (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) είτε (β) η αποστολή των σωστών προϊόντων. H επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση με άλλο προϊόν θα γίνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να επιβεβαιωθεί η λανθασμένη αποστολή.